Canlıların Evrimi Nedir? Doğal Seleksiyon Örnekleri

insan-evrimi

Biyolojide canlıların evrimi, bir türün özelliklerinin birkaç nesil boyunca değişmesidir ve doğal seçilim sürecine dayanmakta. Evrim teorisi, tüm türlerle ilişkilidir ve zamanla kademeli olarak değişir. Evrim, bir organizmanın fiziksel özelliklerini (fenotip) etkileyen bir popülasyonda genetik varyasyon olmasına dayanır. Bu özelliklerden bazıları, bireye diğer bireylere göre bir avantaj sağlayabilir ve daha sonra yavrularına aktarabilirler.

Doğal Seçilim Nedir?

Charles Darwin’in evrim teorisi, canlıların evrimi olayının doğal seleksiyonla gerçekleştiğini belirtir. Bir türdeki bireyler fiziksel özelliklerinde farklılıklar gösterir. Bu varyasyon, genlerindeki farklılıklar nedeniyledir. Çevrelerine en uygun özelliklere sahip bireylerin hayatta kalma, yiyecek bulma, avcılardan kaçınma ve hastalığa direnme olasılığı daha yüksektir. Bu bireylerin üreme ve genlerini çocuklarına geçirme olasılığı daha yüksektir. Çevrelerine yeterince adapte olmayan bireylerin hayatta kalma ve üreme olasılığı daha düşüktür. Bu nedenle genlerinin bir sonraki nesle aktarılması daha az olasıdır. Sonuç olarak, çevrelerine en uygun bireyler hayatta kalır ve yeterli zaman verildiğinde türler yavaş yavaş gelişir.

Doğal seçilim iş başında: Biberli güve

1700’lerin ortalarındaki sanayi devriminden önce, biberli güve en çok siyah benekli soluk beyazımsı bir renkti. Yani bu renklendirme, huş ağaçları gibi soluk renkli kabuklu ağaçlardaki potansiyel yırtıcılardan saklanmalarını sağladı. Daha nadir bulunan koyu renkli biberli güveler, ağaçların soluk kabuğunda kolayca görüldü ve bu nedenle yırtıcılar tarafından daha kolay avlandı.

  • Sanayi Devrimi zirveye ulaştığında, sanayi bölgelerindeki hava isle doldu. Bu, ağaçları ve binaları siyaha boyadı. Sonuç olarak, daha hafif olan güvelerin daha koyu olanlara göre daha kolay fark edilmesi, onları kuşlar tarafından yenilmeye karşı savunmasız hale getirdi.
  • Daha koyu renkli güveler artık kurum lekeli ağaçlarda kamufle oldu. Sonuç olarak yenme olasılıkları daha düşüktü. Zamanla ortamdaki bu değişiklik, daha koyu renkli güvelerin çoğalmasına ve soluk güvelerin azalmasına yol açtı.
Biberli Güve

Biberli Güve

Genlerin bununla ne alakası var?

Canlıların evrimi mekanizmaları genomik seviyede işler. DNA dizilerindeki değişiklikler, kalıtımın temel birimleri olan genlerimizin bileşimini ve ifadesini etkiler. Farklı türlerin nasıl evrimleştiğini anlamak için genomlarındaki DNA dizilerine bakmalıyız. 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir